ANUL 2020

IANUARIE

> HCL – Privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil teren in suprafata totala de 2345 mp, avand numar cadastral 60071, proprietate privata UAT Comuna Lipova

> HCL – Privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico – economici pentru obiectuvul de investitie “Construire gradinita cu program normal cu 3 sali de clasa in sat Milosu, comuna Lipova, Judetul Bacau”

FEBRUARIE

> HCL – Privind alegerea presedinteului e sedinta pentru perioada februarie 2020 – aprilie 2020

> HCL – Privind alocarea sumei de 1400 lei din bugetul local al Primariei Lipova pentru ajutor de urgenta necesar operatiei copilului David Petru Valentin

 

ANUL 2019

IUNIE

> HCL – Privind stabilirea taxei de salubritate pentru agentii economici ce desfasoara activitati comerciale pe raza comunei Lipova, judetul Bacau -10.06.2019

MAI

>HCL – Privind alegerea presedintelui de sedinta al Cosiliului Local Lipova pentru perioada mai 2019 – iulie 2019 – 20.05.2019

>HCL – Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al UAT Comuna Lipova pe anul 2019 – 16.05.2019

MARTIE

>HCL – Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici, functionarii contractuali din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lipova si a indemnizatiei consilierilor locali ai Consiliului Local Lipova, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 – 16.03.2019

>HCL – Privind acordarea unei subventii din bugetul public local pentru finantarea serviciului public de salubrizare – 04.03.2019

>HCL – Privind aprobarea Actului aditional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in Judetul Bacau nr.1078/1087 din 16.04.2018 – 06.03.2019

 

ANUL 2018

SEPTEMBRIE

> HCL – Şedinţă ordinară 25 mai 2018

IUNIE

> HCL – Rectificare buget şi cheltuieli anul 2018

MAI

> HCL – Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Lipova pentru perioada iunie-august 2018
> HCL – Concesionare teren Valea Hogei

APRILIE

> HCL – Aprobare regulament

MARTIE

> HCL – Atestare apartenenţă la domeniu privat Valea Hogei

FEBRUARIE

> HCL – Aprobare buget
> HCL- Presedinte de sedinta martie – mai
> HCL – Aderarea UAT Lipova la S.N. – Cruce Rosie – filiala Bacau
> HCL – Insusirea inventarului din domeniul public al UAT Com. Lipova
> HCL – Plan de actiuni privind dezvoltarea economico-sociala

IANUARIE

> HCL – Atribuire si incheiere contract de Delegare prin concesionare
> HCL – Aprobarea cotizatiei de membru ADIB-2018
> HCL – Modificare Anexa 1
> HCL – Modificarea Anexei 45
> HCL –  Aprobare Master Plan
> HCL – Cotizaţie ADIB
> HCL – Delegare prin concesionare
> HCL – Acoperirea deficitului
> HCL – Aprobare cotizaţie ADIS