Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administraţia domeniului public şi privat al comunei, agricultura, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii comerţ

Palade Vasile – PSD
Popa Constantin – PSD
Otelita Remus – PSD
Pintilie Mihăiţă – ALDE

Comisia pentru administraţie publică, juridicală, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor

Ariton Gheorghe – PSD
Tătaru Vasile – PSD
Anchidin Constantin – PSD

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

Holtea Costel – PSD
Evu Petru-Ciprian – PSD
Bodolică Marinel – PSD
Neagu Gheorghe – PNL
Răileanu Gheorghe – PMP