Mănăstirea Lipova

Schitul Lipova ridicat de răzeșii lui Stefan cel Mare intre satele Lipova și Valea Hogii. La 1747 medelnicerul Vasilache Cozma Setrariu, urmaș al primilor ctitori pune schitul sub oblăduirea Mănăstirii Secu. In 1804-1808 se ridică actuala biserică de către Banul Toma Cozma din Iași.

Un stareț al schitului Nectarie Hermeziu este ales arhiereu vicar al Episcopiei Romanului. In 1860 schitul este desființat . In chiliile schitului a funcționat un azil(spital) și apoi prima școală a satului Valea Hogii unde care a fost vizitată de revizorul scolar Mihai Eminescu. Biserica schitului este astăzi biserica Parohiei Valea Hogii. Mănăstirea din imagine a existat în aceeași perioadă numai că a fost mănăstire Lipoveneasca nu se afla in comuniune cu Biserica Ortodoxe Romana și nici sub oblăduirea Mănăstirii Secu. In Comuna Plopana (10 km distanta) era o mare și veche comunitate de ruși lipoveni.

Biserica Lipoveneasca din Plopana exista și astăzi. La biserica din Valea Hogii, pelerinii pot sa se închine la moaștele Sfinților M. MC. Gheorghe, și Trifon, la icoana Maicii Domnului copie a celei de la mănăstirea Neamț, se poate vedea tabloul ctitorilor, etc.