COMPARTIMENT BUGET-FINANȚE ȘI RESURSE UMANE
Consilier I superior: Ionițoaie Jenică
Consilier I asistent: Tofan Elena-Dora

COMPARTIMENT TAXE, IMPOZITE LOCALE ȘI EXECUTARE SILITĂ
Referent III superior: Iancu Constantin
Referent III principal: Ungureanu Mihaela
Consilier superior: Sava Elena Mădalina
Consilier asistent: Bîrsan Laura Elena

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Consilier superior: Iacob Constantin
Consilier asistent: Patrașc Maria Alexandra
Consilier principal: Botezatu Monica

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ AGRICOLĂ, CADASTRU, FOND FUNCIAR
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL COMUNEI

Referent superior III : Tofan Costel
Referent superior III : Buchet Gabriela

COMPARTIMENT AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
Referent III superior: Lăpușneanu Teodora

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ, INFORMARE PUBLICĂ ȘI ARHIVĂ
Consilier principal: Vraciu Mioara

COMPARTIMENT SITUAȚII DE URGENȚĂ
Inspector de specialitate IA: Mustea Iulia

COMPARTIMENT EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ
Bibliotecar: Manea Elena

SERVICIUL PUBLIC POLIȚIE LOCALĂ
Politist local III superior : Doagă Daniel
Politist local III superior : Ciobanu Giani
Paznic : Petrea Ioan Sebastian
Paznic : Dochițoiu Vasile

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV ȘI DESERVIRE
Îngrijitor : Sârbu Dănuța
Șofer : Toderiu Gheorghe
Paznic : Hăulici Vasile
Paznic : Savin Gheorghiță
Paznic : Iacob Remus
Paznic : Samoilă Neculai
Muncitor calificat : Lungu Adrian

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Șef serviciu : Ionescu A. Nicoleta
Referet IA : Pruncu Iulia – Elena
Asistenți personali: 32