Denumirea de Lipova apare prima dată menţionată în timpul voievozilor Ilie și Ștefan, urmași ai lui Alexandru cel Bun, care printr-un document emis în 15 mai 1437 la Vaslui amintea și de zona Lipovei. Atestarea documentară există în actele din  sec. al XVII-lea.

Lipova – sat de răzeși a cărui nume îl poartă și comună, sat de țărani liberi își trage numele de la un oarecare Ivan de Lipova, venit din localitatea Lipova Banat, pe timpul domniei lu Ștefan cel Mare căruia i-a fost data că răsplată pentru faptele sale vitejești de către domnitorul Moldovei, moșia ce ținea de la Poiană Humei, jud. Neamț, până în sat. Doagele, Com. Dragomirești, jud. Vaslui.

Cele afirmate mai sus sunt scoase prin anii 1945-1946 dintr-un hrisov domnesc găsit la boierul Constantin Fălcuianu și din care reiese că înfrățirea comunei a avut loc în jurul anului 1500 în timpul lui Ștefan cel Mare, care după unele mărturii a călcat hotarele acestei comune. Lipova a fost tot timpul centru de comună. În anul 1875 se poate preciză că Lipova comună era formată din următoarele sate:

1. Lipova Răzaşească de care țineau micile cătune: Patraşcani, Valea Satului, Hentesti, Papusoc, Popești
2. Lipova Mânăstiri (Valea Hogei)
3. Valea Caselor
4. Valea Moșneagului

Valea Hogei  este așezat la E de Lipova la o distanță de 2 km, sat destul de vechi înființat de clăcășii ce se aflau pe moșia boierului Mavrodin. Acest sat își trage numele de la un oarecare Hogi, conducător al călugărilor de la schitul ce a existat aici, apoi urmat de câțiva clăcași cu învoirea boierului se da ființă satului prin anii 1485-1490.

Valea Caselor – este așezat la V. de satul reședința Lipova  la o distanță de 2,5km a luat ființă pe luncă largă de la răscrucea văilor ce conduc drumurile spre: Roman, Bacău, Baceşti şi Vaslui.

Celelalte sate ale comunei (Valea Moșneagului, Valea Mărului, Satu-Nou și Malosu) au fost întemeiate mai târziu, probabil prin așezarea în aceste locuri a unor locuitori veniți din alte zone ale Moldovei care de obicei nu se amestecă în vetrele vechi de sate și formau sate noi.

Cadru geografic în comuna Lipova

Teritoriul administrative al comunei  Lipova face parte din județul Bacău extinzându-se de-a lungul văii Lipova, având o poziție mai izolată față de alte așezări rurale ale județului. În trecut această comună a făcut parte din regiunea Vaslui. Teritoriul sau se încadrează în cuprinsul “ Colinelor Tutova” N-E  a județului Bacău, având că vecini: E: Județul Vaslui; V: Județul Neamț; N: Județul Vaslui; S: Comună Plopana.

Comună Lipova se află la o distanță de 42 km. de municipiul Bacău, având în component să un nr. de 7 sate:  Mâlosu , Valea Moșneagului, Valea Mărului,  Valea Caselor, Lipova, Valea Hogei, Satu–Nou.

Pozitia geografică situează comună într-o regiune cu climat temperat, cu o diferenţa clară a anotimpurilor. Teritoriul comunei este cuprins între următoarele coordinate geografice, la vest este străbătut de meridianul de 27-19’40’’ longitudine E, iar la est de 27-19’40’’ longitudine E și de paralelă de 46-40’30’’ latitudine N în sud și 45-45’45’’ latitudine N în nord.

În această regiune, dealurile și colinele sunt create pe seamă câmpiei lacustre din poliocen, ce a fost înălțată și fragmentată de o rețea hidrografică ce și-a păstrat în cea mai mare parte traseul orientării structurale a câmpiei primordial.

Suportul geografic  al teritoriului se caracterizează prin succesiuni de nisip, marne, luturi marnoase și uneori  gresie slab și mediu cimentate.

Administraţie

Sat Lipova – 671 locuitori, respectiv 223 gospodării
Sat Mâlosu – 1061 locuitori, respectiv 280 gospodării
Sat Valea Caselor – 418 locuitor, respectiv 129 gospodării
Sat Valea Hogea –  331 locuitori, respectiv 104 gospodării
Sat Valea Mărului – 60 locuitori, respectiv 17 gospodării
Sat Valea Moşneagului – 14 locuitori, respectiv 7 gospodării
TOTAL LOCUITORI – 3164 locuitori, respectiv 942 gospodării active

Suprafaţa totală teren = 5418,88 ha
DIN CARE:
2031,6 ha. padure
3098,96 ha. teren  agricol
288,32 ha. alt teren